Retratos de artistas por Laura Ortego


Portraits of artists by Laura Ortego

 

Artistas de Kioto

Artists from Kyoto

 


Español  /  English

 

 

Yuko Tanaka

 

Sinichi Sugimoto

 

 

 

 

Tomoko Imaichi

Ichiro Tsuruta

 

Yuko Tanaka

Sinichi Sugimoto

Tomoko Imaichi

Ichiro Tsuruta